corona

Opdatering 17.. august 2020


Baderegler i disse corona tider:


- Hold Afstand

- Føler du tegn på corona, så bliv hjemme

- Du må benytte omklædningsrummet 15 minutter før og 15 minutter efter dit hold

- Når dit hold starter,  skal du forlade baderummet og gå til bassinkanten

- Du må først forlade bassinet, når sluttidspunktet for dit hold er nået

- Nøgleskabe kan ikke bebyttes, tøg og smykker skal medbringes i bassinrummet


Opdatering 13. juli 2020


Der starter hold igen i uge 34, men de nærmere betingelser kendes pt. ikke.


Vi udsender indbetalingskort til alle deltagere, fratrukket den aflyste undervisning i foråret. Såfremt du ikke ønsker at fortsætte, kan du skrive til os i kontaktformularen.


Den ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 26. august kl. 19.00 i lokale 117 på Grønnegade Kulturcenter.


Opdatering 28. marts 2020


Generalforsamlingen den 27. april udskydes indtil videre.


Vi afventer en udmelding omkring forsamlingsforbud med videre.


Opdatering 23. marts 2020


AFLYSNING AF ALLE AKTIVITETER INDTIL 14. APRIL 2020


Regeringens seneste umelding dags dato gør at alle aktiviteter af aflyst indtil 14. april.


Opdatering 12. marts 2020


AFLYSNING AF ALLE AKTIVITETER INDTIL 27. MARTS 2020


På grund af Corona Virus aflyses alle aktiviteter foreløbigt indtil og med 27. marts 2020


Der foretages ikke ændringer på holdene inden denne dato, refundering af deltagerbetaling


vil som udgangspunkt ske ved modregning i efterårets deltagerbetaling.

Aftenskolen GOK (Gigtforeningens Oplysningskreds), Grønlandsvej 26, st. th. 4700 Næstved