Hold

Fakta om holdene:


De 3 korte hold (201, 401 og 501) er kun i det varme bassin på 34 grader. Hold 201 & 401 er på 25 minutter, mens hold 501 er på 20 minutter.


Alle andre hold (bortset fra 215) er på 45 minutter, hvor de første 20 minutter er i bassinet med 29 grader varmt vand og derefter 25 minutter i bassinet med 34 grader varmt vand.


Hold 215 er 50 minutter i bassinet med 34 grader varmt vand specielt for patienter med Morbus Bechterew.


VIGTIGT: Se venligst badereglerne.

Tirsdage


201

Kl. 13.05 - 13.30

Kort hold

202

Kl. 13.10 - 13.55


203

Kl. 13.35 - 14.20


204

Kl. 14.00 - 14.45


205

Kl. 14.25 - 15.10


206

Kl. 14.50 - 15.35


207

Kl. 15.15 - 16.00


208

Kl. 15.40 - 16.25


209

Kl. 16.05 - 16.50


210

Kl. 16.30 - 17.15

211

Kl. 16.55 - 17.40

212

Kl. 17.20 - 18.05

213

Kl. 17.45 - 18.30

214

Kl. 18.10 - 18.55

215

Kl. 18.55 - 19.45

Torsdage

401

Kl. 15.00 - 15.25

Kort hold

402

Kl. 15.05 - 15.50

403

Kl. 15.30 - 16.15

404

Kl. 15.55 - 16.40

405

Kl. 16.20 - 17.05

406

Kl. 16.45 - 17.30

407

Kl. 17.10 - 17.55

408

Kl. 17.35 - 18.20

409

Kl. 18.00 - 18.45

410

Kl. 18.25 - 19.10

Pt. nedlagt

411

Kl- 18.50 - 19.35

Fredage

501

Kl. 15.00 - 15.20

Kort hold

502

Kl. 15.00 - 15.45

503

Kl. 15.25 - 16.10

504

Kl. 15.50 - 16.35

505

Kl. 16.15 - 17.00

Aftenskolen GOK (Gigtforeningens Oplysningskreds), Grønlandsvej 26, st. th. 4700 Næstved