Organisation

Aftenskolens bestyrelse:


Formand Tove Herbing

Næstformand Agnete Nielsen

Kasserer & Skoleleder Flemming Møss

Bestyrelsesmedlem Annelise Martlev

Bestyrelsesmedlem Kirsten Farsø

 

Suppleant:

Sidse Thygesen Hansen


Aftenskolen benytter den Statsautoriseret Revisionsvirksomhed Revsbæk Revision til foreningens regnskaber.


Aftenskolen er uafhængig og ikke tilknyttet noget landsdækkende oplysningsforbund.


CVR-Nummer: 26462029

Aftenskolen GOK (Gigtforeningens Oplysningskreds), Grønlandsvej 26, st. th. 4700 Næstved