Organisation

Aftenskolens bestyrelse:


Formand Tove Herbing

Næstformand Agnete Nielsen

Kasserer & Skoleleder Flemming Møss

Bestyrelsesmedlem Sidse Thygesen Hansen

Bestyrelsesmedlem Kirsten Boriis*

* udpeget af Gigtforeningens Kreds Sydsjælland og Møn

 

Suppleanter:

Marlene Gavi Pedersen

Synnøve Fjordhøj


Aftenskolen benytter den Statsautoriseret Revisionsvirksomhed Revsbæk Revision til foreningens regnskaber.


Aftenskolen er uafhængig og ikke tilknyttet noget landsdækkende oplysningsforbund.


CVR-Nummer: 26462029